Funcție/nume Perioada Decizie

 

 

 

Director General (numire cu delegare)

Marinel CIOBANU

19.05.2020 – prezent

 

Ordin CNAS nr. 597/19.05.2020

 

 

Director Executiv - Direcţia Economică 

(delegare de atribuții)

Veronica - Doina- Aurora CĂPĂȚÎNĂ 

19.12.2019 – prezent Dec. CAS  nr. 5744/19.12.2019
 

Director Executiv - Direcţia Relaţii Contractuale 

Luminița NAGY

 26.06.2017 – prezent Dec. CAS  nr. 2795/26.06.2017
 

Medic Şef - Director Executiv Adjunct

Mihaela VRÎNCEANU

01.06.2010 – prezent Dec.  CAS  nr. 1993/10.06.2009