Funcție/nume Perioada Decizie

 

 

 

Preşedinte - Director General (numire cu delegare)

Dr. George-Mirel CRISTESCU

18.04.2016 – prezent

 

Ordin CNAS nr. 202/13.04.2016

 

Director Executiv - Direcţia Economică

Ec. Marinel CIOBANU

21.09.2012 – prezent Dec. CAS  nr. 4044/24.09.2012

Director Executiv - Direcţia Relaţii Contractuale 

 Jr. Luminița Nagy

26.06.2017- prezent Dec. CAS  nr. 2795/26.06.2017

Medic Şef - Director Executiv Adjunct

Dr. Mihaela VRÎNCEANU

01.06.2010 – prezent Dec.  CAS  nr. 1993/10.06.2009