1. Asistență medicală primară

OPIS_2018

Solicitare_incheiere_contract_2018

Anexa_45-NORME

Declaraţie_furnizor

Fisa_cabinet_medical

          Centre de permanență

Opis_documente_contractare_centre_de_permanenta_2018

Cerere_centre_permanenta_2018

 

2. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice

Opis_documente_clinice_contract_2018

1_Cerere_incheiere_contract

2_Declaraţie

5_Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale_anexa1

6_Anexa_45_Program_furnizor

7_Formular_date_medic

 

3. Asistență medicală pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare (pentru unitățile sanitare ambulatorii de medicină fizică și de reabilitare)

1. OPIS_Dosar_acte_necesare

2. Cerere_solicitare_incheiere_contract.doc

3. Declaratie_incheiere_contract

4. Declaratie_conformitate_documente

5. Tabele_FZ_-_RECA_-_2018

6. Declaratie_de_program_unitate

7. Declaratie_program_angajat

8. LISTA_structura_personal_medico-sanitar_si_PROGRAMUL_DE_LUCRU_al_acestuia

9. Declaraţie_furnizor_RECA

 

4. Asistență medicală dentară

OPIS_documente_contractare_2018

Cerere_incheiere_contract_2018

Declaratie_program_Anexa_45

Declaraţie_reprezentant_legal_Anexa2

Program_medici_Anexa_1

 

5. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice

          Laborator

Opis_laborator

Solicitare_contract

Declaratie-program

Declaraţie_reprezentant_legal

Anexa_45

Anexa_18A

Anexa_18B

Dosar_Furnizor_laborator

 

          Radiologie

Opis_radiologie_imagistica

Solicitare_contract

Declaratie-program

Declaraţie_reprezentant_legal

Anexa_45

Anexa_18A

Anexa_18C

Dosar_Furnizor_Radiologie

 

           Adiționale pentru paraclinic (MF, SP etc)

                    Ecografii MF, SP

Opis_aditionale_MF_SP

Declaraţie_reprezentant_legal

Declaratie-program

Cerere_aditional_clinic

Cerere_aditional_MF

Anexa_45

Anexa_18A.doc

Anexa_18C

Dosar_Furnizor_MF_Clinice

 

                    Radiologie dentară

Opis_radiologie_dentara

Solicitare_contract

Declaraţie_reprezentant_legal

Declaratie-program

Anexa_1_-_program_de_lucru_Rad.Dentara

Anexa_18A

Anexa_18C

Anexa_45

Dosar_Furnizor_Rad_Dentara

 

6. Asistență medicală spitalicească

Opis_spitale_2018

Declaratie_medic

Declaraţie_furnizor_art_204

Cerere_tip_spitale

Cerere_tip_concedii_medicale

Program_ANEXA_45

2018_-_ANEXE_spit_continua

2018_-_ANEXE_spit_zi

Anexa_medici_contract_spital

Anexa_medici_conventie_concedii

 

7. Consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat

1. OPIS_-_Documente_contractare_-_2018

2. Cerere_solicitare_incheiere_contract

3. Date_de_contact_ale_furniz. reprezentant.legal_si_pers._imputern._in_relatia_cu_CASCT

4. Declaratie_conformitate_documente

5. Tabele_FZ_-_AMB_-_2018

6. Declaratie_program_pentru_personal_angajat

7. Declaratie_program_unitate

8. Declaraţie_furnizor_AMB

 

8. Îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paleative la domiciliu

OPIS_ID_contract_2018

CERERE_TIP_ID_CONTRACT_2018

Declaratie-program

Declaraţie_furnizor_ID

ANEXA_31_F

Anexa_44

Dosar_Furnizor_ID

 

9. Asistență medicală de reabilitare medicală și recuperare, medicină fizică și balneologie în sanatorii și preventorii

Opis_sanatorii_2018

Cerere_tip_sanatorii

Declaraţie_furnizor

Model_program_de_lucru_-_ANEXA_45

Anexa_medici_contract_sanatoriu

Anexa_medici_conventie_concedii

 

10. Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

Acte_necesare

Anexa_1_-_declaraţie_furnizor

Anexa_2_-_persoana_desemnata_pentru_raportare_electronica

Anexa_3_-_date_farmacie

Anexa_4_-_program_lucru_farmacie

Anexa_5_-_declaratie_farmacist

Cerere_CV

Cerere_CVR

Cerere_UPC

 

11. Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu

Acte_necesare_incheierii_contractului_DM_2018

CERERE_CONTRACT

Declaraţie_furnizor