1. Asistență medicală primară - medicină de familie

OPIS_-_acte_necesare_contractare_2019

Cerere_incheiere_contract_2019

Declaraţie_furnizor

Fisa_cabinet_medical

Anexa_45-NORME

          Centre de permanență

OPIS_documente_contractare_centre_de_permanenta_2019

Cerere_centre_permanenta_2019

 

2. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice

Opis_documente_clinice_contract_2019

Cerere_incheiere_contract

Declaraţie

Formular_date_medic

Anexa_5_Cerere_conventie_concedii_medicale_anexa1

Anexa_45_Program_furnizor

 

3. Asistență medicală pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare (pentru unitățile sanitare ambulatorii de medicină fizică și de reabilitare)

OPIS_Dosar_acte_necesare_pentru_contr._de_furn._serv._medicale_de_specialit._de_reabilit._medicala_in_ambulat

Cerere_solicitare_incheiere_contract

Declaratie_incheiere_contract

Declaratie_conformitate_documente

Tabele_FZ_-_RECA_-_2019

Declaratie_de_program_unitate

Declaratie_program_angajat

LISTA_structura_personal_medico-sanitar_si_PROGRAMUL_DE_LUCRU_al_acestuia

Declaraţie_furnizor_RECA

CHESTIONAR_AUTOEVALUARE

 

4. Asistență medicală dentară

OPIS_documente_contractare_2019

Cerere_incheiere_contract_2019

Declaraţie_reprezentant_legal_Anexa2

Declaratie_program_Anexa_45

Program_medici_Anexa_1

 

5. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice

           Laborator

Opis_laborator

Solicitare_contract

Declaratie-program

Declaraţie_reprezentant_legal

Dosar_furnizor_laborator

Anexa_18A

Anexa_18B

Anexa_45

 

           Radiologie

Opis_radiologie_imagistica

Solicitare_contract

Declaratie-program

Declaraţie_reprezentant_legal

Dosar_Furnizor_Radiologie

Anexa_18A

Anexa_45

          

 Adiționale pentru paraclinic (MF, SP etc)

                    Ecografii MF, SP

Opis_aditionale_MF_SP

Dosar_Furnizor_MF_Clinice

Declaraţie_reprezentant_legal

Declaratie-program

Cerere_aditional_MF

Cerere_aditional_clinic

Anexa_45

Anexa_18C

Anexa_18A

 

                         Radiologie dentară

Opis_radiologie_dentara

Solicitare_contract

Anexa_1_-_program_de_lucru_Rad.Dentara

Anexa_18A

Anexa_18C

Anexa_45

Declaratie-program

Declaraţie_reprezentant_legal

Dosar_Furnizor_Rad_Dentara

 

6. Asistență medicală spitalicească

OPIS_spitale_2019

Cerere_tip_spitale

Declaratie_medic

Declaraţie_furnizor_art_204

Program_ANEXA_45

ANEXE_spit_continua

ANEXE_spit_zi

Anexa_medici_contract_spital

 

7. Consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat

OPIS_-_Documente_contractare_consultatii_de_urgenta_la_domiciliu_si_transport_sanitar_neasistat_-_2019

Cerere_solicitare_incheiere_contract_2019

Date_de_contact_ale_furnizorului,_reprezentanului_legal_si_persoanelor_imputernicite_in_relatia_cu_CASCT

Declaratie_conformitate_documente

Tabele_FZ_-_AMB_-_2019

Declaratie_program_pentru_personal_angajat

Declaratie_program_unitate

Declaraţie_furnizor_AMB

 

8. Îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu

OPIS_ID_contract_2019

CERERE_TIP_ID_CONTRACT_2019

Declaratie-program

Declaraţie_furnizor_ID

Dosar_Furnizor_ID

ANEXA_31_F

Anexa_44

 

9. Asistență medicală de reabilitare medicală și recuperare, medicină fizică și balneologie în sanatorii și preventorii

OPIS_sanatorii_2019

Cerere_tip_sanatorii

Declaraţie_furnizor

Model_program_de_lucru_-_ANEXA_45

Anexa_medici_contract_sanatoriu

Anexa_medici_conventie_concedii

Opis_conventie_BT_si_RP.

Cerere_tip_conventie_anexa_41

Cerere_tip_conventie_anexa_42

Anexa_medici_conventie_BT_si_RP

 

10. Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

OPIS_acte_necesare_contractare_2019

Cerere_CV

Cerere_CVR

Cerere_UPC

Anexa_1_-_declaraţie_furnizor

Anexa_2_-_persoana_desemnata_pentru_raportare_electronica

Anexa_3_-_date_farmacie

Anexa_4_-_program_lucru_farmacie

Anexa_5_-_declaratie_farmacist

 

11. Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu

OPIS_Acte_necesare_incheierii_contractului_DM_2019

CERERE_CONTRACT

Declaraţie_furnizor

 

12. Convenții concedii medicale, BT și RP   

Opis_conventie_BT_si_RP_2019

Cerere_tip_conventie_anexa_42_2019

Cerere_tip_conventie_anexa_41_2019

Cerere_tip_concedii_medicale_2019

Anexa_medici_conventie_concedii_2019

Anexa_medici_conventie_BT_si_RP_2019