1. Asistență medicală primară  MF.pdf

           Centre de permanență  Centre_de_permanență.pdf

2. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice  Ambulatoriu_Clinice.pdf

3. Asistență medicală pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare (pentru unitățile sanitare ambulatorii de medicină fizică și de reabilitare)  BFT.pdf

4. Asistență medicală dentară  MD.pdf

5. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice  Paraclinic.pdf

6. Asistență medicală spitalicească  Spitale.pdf

7. Consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat  AMB.pdf

8. Îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paleative la domiciliu  ID.pdf

9. Asistență medicală de recuperare medicală și medicină fizică și de reabilitare în sanatorii și preventorii  SANATORII.pdf

10. Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu  FARM.pdf

11. Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu  DM.pdf