1. Asistență medicală primară - medicină de familie / centre de permanență

2019_admisi_Asistență_medicală_primară

2019_admisi_Centre_de_permanență

 

2. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice

2019_admisi_Asistență_medicală_ambulatorie_de_specialitate_-_clinice

 

3. Asistență medicală pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare (pentru unitățile sanitare ambulatorii de medicină fizică și de reabilitare)

2019_admisi_Asistență_medicală_ambulatorie_-_medicină_fizică_și_reabilitare

 

4. Asistență medicală dentară

2019_admisi_Medicină_dentară

 

5. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice

2019_admisi_Asistență_medicală_ambulatorie_pentru_specialitățile_paraclinice

 

6. Asistență medicală spitalicească

2019_admisi_Asistență_medicală_spitalicească

 

7. Consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat

2019_admisi_Consultații_de_urgență_la_domiciliu_și_transport_sanitar_neasistata

 

8. Îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu

2019_admisi_Îngrijiri_la_domiciliu

 

9. Asistență medicală de reabilitare medicală și recuperare, medicină fizică și balneologie în sanatorii și preventorii

2019_admisi_Asistență_medicală_de_recuperare_in_sanatorii_și_preventorii

 

10. Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

2019_admisi_-_Medicamente_cu_și_fără_contribuție_personală

 

11. Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu

2019_admisi_Dispozitive_medicale