Drepturile asiguratilor:


Pentru amanunte privind conditiile in care asiguratii pot beneficia de aceste drepturi accesati pagina Ce trebuie sa faca asiguratul?


Pentru amanunte privind serviciile medicale de care beneficiaza asiguratii accesati pagina Care sunt serviciile medicale de care beneficiez?


Obligatiile asiguratilor:


Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.