INFORMARE:

 

~ ÎN ATENȚIA PERSOANELOR PLĂTITOARE DE CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ~

 

 

       În vederea dobăndirii/menținerii calității de persoană asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România, vă informăm că, potrivit Legii 95/2006 din 14 aprilie 2006 *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii coroborat cu Legea 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare aveți obligația să depuneți ”Declarația unică” prevăzută în Ordinul 888/2018 din 27 martie 2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice", la Administrația Financiară Teritorială pe raza cărei vă aflați.

      

       Anexăm model Declarație Unică.

 

 

 

 

Fișiere atașate

Declarația unică.pdf