Fișiere atașate

Tabele_Anexele_5-7.xls Cerere_evaluare.pdf CONTUL_CAS_SM_pentru_plata_taxei_de_evaluare.pdf Declaratie_reprezentant_legal.pdf Dosar_evaluare.pdf chestionare de autoevaluare spital.doc chestionar de autoevaluare cabinete medicina de familie, cabinete medicale de specialitate, centre d.doc chestionar de autoevaluare furnizori de activitati de transport sanitar neasistat.doc chestionar de autoevaluare furnizori de consultatii de urgenta la domiciliu.doc chestionar de autoevaluare furnizori de dispozitive medicale - comercializare.doc chestionar de autoevaluare furnizori de dispozitive medicale - productie.doc chestionar de autoevaluare furnizori de dispozitive medicale- protezare auditiva.doc chestionar de autoevaluare furnizori de dispozitive medicale -protezare ortopedica.doc chestionar de autoevaluare furnizori de ingrijiri medicale - paleative la domiciliu.doc chestionar de autoevaluare furnizori de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistica.doc chestionar de autoevaluare furnizori de servicii de dializa publica si privata.doc chestionar de autoevaluare furnizori de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborato.doc chestionar de autoevaluare pentru cabinete de medicina dentara.doc chestionar de autoevaluare pntru farmacii.doc