Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale ANUL 2018  
2    
3 Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
4 Adeverință salariat  
5 Adeverinta nr zile CM