Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de Oncologie-subcomisia de hematologie a elaborat modele tip pentru :

 

1) BORTEZOMIBUM
2) CLOFARABINUM
3) DASATINIBUM
4) DECITABINUM
5) FLUDARABINUM
6) IMATINIBUM
7) NELARABINUM
8) NILOTINIBUM
9) OFATUMUMAB
10) RITUXIMABUM
11) ROMIPLOSTIMUM
12) RUXOLITINIBUM