Cerere dispozitive medicale

Set indicatii pentru concentrator portabil (pacienti cu indicatie de oxigenoterapie de lunga durata cu CO stationar)

Set indicatii pentru concentrator portabil (pacienti fara indicatie de oxigenoterapie de lunga durata cu CO stationar)

Model recomandare valabilă începând cu luna iulie 2023

Model recomandare valabilă începând cu luna noiembrie 2022

Model recomandare valabilă începând cu luna iulie 2021

 

 

PROCEDURA DE DEPUNERE  A CERERILOR PENTRU  EMITEREA DECIZIILOR DE APROBARE PENTRU PROCURAREA/ÎNCHIRIEREA DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I sau II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului medical.

 

Modalitati de depunere:

 

Se completeaza cerere tip <click aici> la care se ataseaza documentele mentionate în mod expres în aceasta.

 

Se completeaza cerere tip <click aici> la care se ataseaza documentele mentionate în mod expres în cerere

 

La CAS Dolj, documentatia se depune intre orele 0830-1630  ( luni – joi ) si 0830-1400 (vineri).