Nr. crt. Denumirea formularului
1. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale
2. Cerere restituire indemnizatii concedii medicale angajator anexa12
3. Centralizator cm angajator anexa 18
4. Adeverință salariat