In vederea aplicarii masurilor de limitare a raspandirii infectiei cu COVID 19, incepand cu data de 23.03.2020, persoanele prevazute la art. 1 alin. 2 din OUG nr. 158/2005 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care opteaza pentru incheierea contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, vor formula in acest sens o cerere (conform modelului de mai jos) pe care o vor trimite Casei de Asigurari de Sanatate Dolj pe adresa de email info@casdj.ro sau prin posta.

 

Aceasta cerere va fi insotita, dupa caz, de urmatoarele documente:

 

Cererea va fi completata, in mod obligatoriu, cu toate datele solicitate.

 

MODEL  CERERE INCHEIERE CONTRACT ASIGURARE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE