IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

 

1.Incepand cu 01.02.2018 se reintroduce regula PHM256 – „asiguratul nu are dosar special de tratament aprobat”

Regula va functiona pe o perioada de minim 2 luni la nivel de avertizare atat la prescriere cat si la eliberare si verifica existenta unui formular specific (cu schema terapeutica asociata formularului) transmis si confirmat in PIAS pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1W si (**)lb in Lista aprobata prin H.G. nr 720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare aferente urmatoarelor categorii de boli cronice: G4 si G7 (exclusiv medicamentele fara interferon notate cu(**)l b:G22,G29,G31B,G31C,G31D,G31E,G31F,PNS 3, PNS 6.21,6.22,6.23.

Initierea si continuarea tratamentului specific unor afectiuni cu medicamentele notate cu (**)1,(**)1 W si (**)1b in Lista aprobata prin H.G.720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare pentru care nu sunt aprobate Formulare specifice prin Ordinul CNAS 141/2017 cu modificarile si completarile ulterioare se realizeaza cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobare prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 1301/500/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru toate situatiile de averitizare ale regulii PHM256, medicii prescriptori au obligatia de a verifica concordanta informatiilor transmise si confirmate in PIAS cu cele inregistrate in Formularul specific pe suport de hartie si de a sesiza eventualele disfunctionalitati casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale sau pe suport SIUI (suport.siui@casan.ro)

Medicii prescriptori au obligativitatea prescrierii corecte a medicamentelor notate cu (**)1,(**)1 W si (**)1 b pentru care sunt aprobate Formulare specifice prin Ordinul CNAS nr. 141/2017 cu modificarile si comletarile ulterioare, in concordanta cu Metodologia de transmitere in platforma informatica din asigurarile de sanatate a Formularelor specifice prevazute in anexa 2 la Ordinul CNAS 141/2017.

Formularele specifice aprobate prin Ordinul CNAS 141/2017 cu modificarile si completarile ulterioare pot fi consultate si descarcate de catre medicii prescriptori de pe pagina web a CNAS www.cnas.ro sectiunea „Informatii pentru furnizori – medicamente – formulare specifice”.

 

2. Avand in vedere modificare denumirii DCI-ului „Idebenonun” in Lista denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda in cadrul programelr nationale de sanatate aprobata prin Ordinul MS/CNAS nr. 178/354/2018, in SIUI a fost inchisa schema terapeutica N06BX13 „neuropatie optica ereditara Leber” aferenta formularului specific N06BX13 si a fost deschisa, incepand cu 01.02.2018 schema terapeutica N06BX13.1 „Idebenonum” aferenta aceluiasi formular specific.

In acest sens, pentru pacientii pentru care tratamentul cu Idebenonum s-a initiat in perioada 01.12.2017 – 31.01.2018 in baza schemei terapeutice N06BX13 „neuropatie optica ereditara Leber” aferenta formularului N06BX13, la prima vizita a pacientului in vederea evaluarii si prescrierii tratamentului specific, fara a modifica formularul specific pe suport de hartie ce a stat la baza initierii tratamentului cu Idebenonum, medicul curant va transmite la PIAS;

 

Nerespectarea acestei proceduri de corectie in PIAS va conduce la  emiterea avertismentului PHM256 la fiecare prescriptie medicala, iar in cazul in care regula PHM256 va fi trecuta la nivel de eroare la imposibilitatea emiterii prescriptiei medicale cu Idebenonum.