Persoanele fizice sau juridice care angajează personal salariat au obligaţia să reţină şi să vireze la fond:

 

1.  contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate a persoanei asigurate, sub forma unei cote de 10%, aplicat asupra veniturilor din salarii pentru angajați

 

2. contribuția asiguratorie pentru muncă, în cota de 2,25 %, ce este în totalitate în sarcina angajatorului ( din care 40% pentru Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale)
 

3.  contribuția pentru concedii și indemnizații aplicat asupra venitului lunar pentru persoanele fizice care se optează la plata acestei contribuții este de 1% raportat la un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

 

Persoanele juridice sau fizice la care iși desfășoară activitatea asigurații, sunt obligate să depună la ANAF lunar, până la data de 25 a lunii, declarațiile nominale privind  contribuția la FNUASS (D112).

 

Formulare angajatori

Nr. crt. Denumire formular Explicații
1. Adeverință zile concediu medical Adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale
2. Declaratie carantina Declaratie conc. medical pentru carantina (daca este cazul)