ULTIMELE ARTICOLE

Vezi toatebutton arrow right

Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin aduce la cunoștiința furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale următoarele:

July 13, 2016

Calendarul procesului de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru anul 2016, se modifică, după cum urmează ...

Citește tot articolul

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală se desfășoară în luna iulie 2016

June 27, 2016

Calendarul procesului de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru anul 2016 ...

Citește tot articolul

Prelungire contracte până la 31 iulie 2016 pentru furnizorii care la 30.06.2016 se află în relaţie contractuală cu CAS Caraş Severin

June 24, 2016

Prelungire contracte până la 31 iulie 2016 pentru furnizorii care la 30.06.2016 se află în relaţie contractuală cu CAS Caraş Severin

Citește tot articolul

Ordin nr. 266 din 24.05.2016 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui CNAS nr. 944/2015

June 01, 2016

Referitor la Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală...

Citește tot articolul

Modul de completare a formularului de prescripție medicala electronică

May 24, 2016

Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internaționale (DCI), iar în cazuri justificate medica, precum și în cazul produselor biologice, prescrierea se face pe denumire comercială ...

Citește tot articolul

Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin stabilește termen de contractare de servicii medicale

May 10, 2016

pentru domeniul de activitate: asistență medicală în ambulatoriul de specialitate pentru specialitati clinice

Citește tot articolul

PROIECTE

Vezi toatearrow right
bg flex

Hartă furnizori județ

Distribuția județeană a tuturor furnizorilor de servicii medicale (spitale, medici de familie, farmacii, etc.) și datele de contact ale acestora.

Vezi toatearrow right