Preşedinte Director General - jur. Nicolae Drăgan-Țeicu

Director Executiv Economic - ec. Virginica Graore-Bălașiu

Director Executiv Relații Contractuale - ec. Mirela Zeman

Medic Șef - dr. Ilie Laurențiu MĂRȚUICĂ