Asigurații care au pierdut sau deteriorat cardul național de asigurări de sănătate solicită eliberarea unui card duplicat la Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, unde depun o cerere și plătesc contravaloarea noului card, în sumă de 12,97 lei. Până la primirea noului card, asigurații vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverințe de înlocuire a cardului.

        Vă reamintim că, pentru asigurații care împlinesc vârsta de 18 ani și/sau dobândesc calitatea de asigurat, comanda de tipărire a cardului național se generează automat de către CNAS, fără să fie necesară solicitarea în scris a asiguratului pentru eliberarea cardului.

    CONT CARD DUPLICAT: RO54TREZ1815005XXX000136

    CUI INSTITUȚIE: 3228136

    BENEFICIAR: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin

    VALOARE CARD DUPLICAT: 12,97 lei