Regăsiți, anexat, Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse în HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, actualizată la zi, conform informațiilor comunicate de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

 

Fișiere atașate

19062018 Produse biologice DCI.pdf