Publicăm, anexat, Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse în HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, actualizată la zi, conform ANMDM.

 

Fișiere atașate

Lista DCI 18 sept 2018.pdf