Revenire Conform adresa CNAS Nr. DG 3703/29.05.2024

 

 Vă aducem la cunoștință că, în luna IUNIE 2024, serviciile medicale aferente lunii MAI 2024 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

01.06.2024 - 05.06.2024  - Asistență medicala primara (MF)

 

02.06.2024 – 10.06.2024 - Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu (FARM)

 

02.06.2024 – 07.06.2024 - Dispozitive medicale (DISP)

 

06.06.2024-11.06.2024-Unități sanitare cu paturi (SPT)

 

10.06.2024-13.06.2024- Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

12.06.2024 – 17.06.2024 - Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

13.06.2024 -18.06.2024  -Programe naționale de sănătate(PNS)

 

14.06.2024 – 18.06.2024  - Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice       medicina fizică si reabilitare (RECA)

 

14.06.2024-18.06.2024 - Ingrijiri la domiciliu (HC)

 

14.06.2024-18.06.2024 - Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de  transport sanitar neasistat (AMB)

 

14.06.2024 – 18.06.2024 - Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)