Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,

sau postate pe site-ul CNAS în perioada 28 August – 01 Septembrie 2023

 

Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul ministrului sănătății nr. 2906/2023 pentru aplicarea în trimestrul II 2023 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

779/2023

2.

Ordinul ministrului sănătății nr. 2859/2023 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 101/2022 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor internaţi în unităţile de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (AP-USTACC)

780/2023

3.

Ordinul ministrului sănătății nr. 2860/2023 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute

780/2023

4.

Ordinul ministrului sănătății nr. 2910/2023 privind organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Sănătăţii

781/2023

5.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 310/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 358/2019

783/2023

6.

Hotărârea Guvernului nr. 781/2023 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

786/2023

7.

Ordonanţa Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

787/2023

8.

Ordinul ministrului sănătății nr. 2931/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

788/2023

9.

Ordonanţa Guvernului nr. 39/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului

791/2023

10.

Ordonanţa Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea Legii nr. 152/2020 privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor

791/2023

11.

Ordinul președintelui CNAS nr. 717/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui CNAS nr. 634/2023

https://cnas.ro/wp-content/uploads/2023/08/Binder1-2.pdf