Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin organizează joi, 24.05.2018, la ora 13.00, la sala 94 a Casei de Cultură a Sindicatelor din Reșița, o ședință cu medicii de familie aflați în relație contractuală cu instituția. Vor fi dezbătute noutăți în derularea contractelor, urmare a HG 140/2018 și a Ordinului comun 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019. De asemenea, vor avea loc discuții privind diverse probleme apărute în practică.