Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin şi Direcţia judeţeană de Sănătate Publică convoacă pentru data de luni, 2 octombrie 2017, o întâlnire cu medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu CJAS Caraş-Severin. Aceasta este programată pentru ora 13.00, la sala 94 a Casei de Cultură a Sindicatelor din Reşiţa.

 

Cu stimă,

PREŞEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Ec. Mirela ZEMAN