Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr 331/2023 privind modificarea și completarea anexei pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României partea I or 322 din 18.04.2023 cu intrare în vigoare la 01.05.2023, prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare conform cărora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de preț, anexăm situația actualizată la luna mai 2023 a contractelor Cost — Volum încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include și actualizările costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI VEMURAFENIBUM, PAZOPANIBUM(VOTRIENT), ABIRATERONUM (ZYTIGA 250 mg), DABRAFENIBUM, AXITINIBUM, LAPATINIBUM, DUPILUMABUM, CAPLACIZUMABUM, MERCAPTAMINUM, PARATHYROID

HORMONE, RURIOCTOCOG ALFA PEGOL, GLYCEROLI PHENYLBUTYRAS, DENOSUMAB (XGEVA), LORLATINIBUM, AVELUMABUM și ELTROMBOPAG.

 

ANEXA SITUATIE CENTRALIZATA PDF