Ordinul MS/CNAS nr. 138/312/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, iar aceste reglementări modifică și completează actele normative în vigoare pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente DCI în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

            Pe site-ul CNAS, în secțiunea „informații pentru furnizori / medicamente / protocoale terapeutice“ au fost postateprotocoale aprobate prin Ordinul amintit (mai precis trei protocoale). Vă reamintim că, potrivit prevederilor legale în vigoare, aveți obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite.