OBLIGAŢII PRIVIND PRESCRIEREA MEDICAMENTELOR

 

CLOPIDOGRELUM

Prescrierea în regim de compensare 100% din sublista C, secţiunea C1 - G3, se face doar pentru asiguraţii ale căror afecţiuni se încadrează, conform Clasificaţiei internaţionale a maladiilor, în categoria bolnavilor cu proceduri intervenţionale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent) pentru o perioadă de cel mult 9 luni de la data stentării şi numai în urma iniţierii de către medicul de specialitate cardiologie, chirurgie cardiovasculară şi chirurgie vasculară (cod protocol terapeutic B01AC04 din Ordinul 1301/2008). Prescrierea se continuă de către medicul de familie, în baza scrisorii medicale emisă de specialist (!!!vezi în paragraf specialităţile!!!) până la atingerea termenului de 9 luni de la data stentării.!!!

 

TICAGRELOR

Medicamentul face parte din gama medicamentelor COST-VOLUM, iar prescrierea (!!!) se face la fiecare 28 zile (conf. alin V din protocolul B01AC24 – TICAGRELOR) din sublista C, secţiunea C1 - G3, doar pentru asiguraţii ale căror afecţiuni se încadrează, conform Clasificaţiei internaţionale a maladiilor, în categoria bolnavilor cu proceduri intervenţionale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent) pentru o perioadă de cel mult 12 luni de la data stentării şi numai în urma iniţierii de către medicul de specialitate cardiologie, chirurgie cardiovasculară şi chirurgie vasculară. Prescrierea se continuă de către medicii specialişti (cardiologie sau medicină internă) sau de către medicul de familie, pe baza scisorii medicale până la atingerea termenului de 12 luni de la data stentării.!!!

 

PENTRU MONITORIZAREA RESPECTARII PREVEDERILOR LEGALE:

medicii prescriptori, la prima vizită a pacientului în sensul continuării prescripţiei, vor transmite la Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin, Serviciul Medical, prin fax 0255212643 sau în copie la registratura instituţiei următoarele documente: