Principalele atribuţii ale consiliului de administraţie
  • aprobă proiectul statutului propriu;
  • avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
  • aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele-director general;
  • avizează politica de contractare propusă de preşedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru;
  • avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare;
  • alte atribuţii date prin lege sau prin statut.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.A.S. IAŞI

 

Preşedinte

Radu Gheorghe ŢIBICHI    

Funcţia: Director General CAS Iaşi         

Document de numire: Ordin CNAS 369/22.05.2017 - CAS 6245/22.05.2017

 

Componenţă

1. Gheorghe Romeo  VATRĂ

Apartenenţa: Consiliul Judeţean Iaşi

Document de numire: Ordin Consiliul Judetean nr. 543/07.01.2021 -  CAS Iasi nr. 228/07.01.2021

 

2. Alina Nicoleta RUSU

Apartenența: Instituția Prefectului - Județul Iași

Documentul de numire: nr. 8582/20.05.2020 - CAS Iași nr. 5323/21.05.2020

 

3. Doru SCRIPCARU

Apartenenţă: Uniunea Generală a Industriașilor din România           

Document de numire: nr.315/21.08.2019 - CAS 8204/22.08.2019

 

4. Vacant

                       

5. Camelia  Elena  SAVA    

Apartenenţa: Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România          

Document de numire: nr.1001/26.08.2019 - CAS 8274/26.08.2019

 

6. Sergiu George APOSTOL

Apartenenţa: Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia

Docmunet de numire: nr. 109/8.10.2019 - CAS 9479/8.10.2019

 

7. Vasile GANEA     

Apartenenţa: Blocul Naţional Sindical          

Document de numire: nr. 405/14.05.2016 - CAS 12617/10.10.2017

 

8. Dumitru VASILIU          

Apartenenţa: Confederaţia Naţională Sindicală - Cartel Alfa           

Document de numire: nr.393/28.10.2019  - CAS 10544/28.10.2019

 

9. Liviu FILIPESCU

Apartenenţa: Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice    

Document de numire: nr 9/18.03.2019 - CAS 2631/18.03.2019

 

10. Marian STANCIU           

Apartenenţa: Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice

Document de numire: nr.38/27.10.2016 - CAS 12001/27.10.2016