Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz:

 

    Pentru situaţiile în care nu au fost emise cardurile naţionale de asigurări de sănătate şi/sau pentru situaţiile în care asiguraţii nu se regăsesc în baza de date electronică a CNAS, dovada calităţii de asigurat se face pe baza documentelor necesare încadrării într-o categorie de asigurat, prevăzute în normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat (adeverința de salariat, declarația unica depusă la ANAF, cupon de pensie, adeverința ajutor social, certificat de handicap, adeverință de elev sau de student etc., în baza cărora CAS Iași va emite adeverinţa de asigurat tip SIUI).