Asiguratii care au pierdut sau deteriorat cardul de sanatate  vor solicita eliberarea unui card duplicat  la casele de asigurari, unde vor depune o cerere si vor plati contravaloarea cheltuielilor de producere a noului card in valoare de 12,97 lei. Plata se poate efectua direct la casieria CAS Iași sau prin transfer bancar în contul CAS Iasi (COD FISCAL 4540178) RO27TREZ4065005XXX000446 deschis la Trezoreria Mun. Iasi. Cardul duplicat se va ridica de la sediul CAS Iasi (cam 4) conform programului de lucru cu publicul al instituției. Pana la primirea noului card, asiguratii vor avea acces la servicii medicale in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate ce li se va inmana in momentul in care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

Asiguratii care, din motive personale sau religioase, refuza utilizarea cardului national de sanatate, vor depune o cerere in scris la casa de asigurari in care vor mentiona motivele refuzului si vor restitui cardul de sanatate, in cazul in care l-au primit.  Accesul la servicii medicale se va realiza in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului cu termen de valabilitate 3 luni. Adeverinta nu trebuie sa ramana la furnizorul de servicii medicale, ea va fi prezentata ori de cate ori asiguratul solicita un serviciu.

Pentru asiguratii care implinesc varsta de 18 ani si/sau dobandesc calitatea de asigurat, comanda de tiparire si distribuire a cardului national se genereaza automat de catre CNAS. Nu este necesara solicitarea in scris a  asiguratului pentru eliberarea cardului. Cardul va fi comunicat prin intermediul CN Posta Romana, la domiciliul inscris in cartea de identitate.

 

ORDIN 98 27.02.2015 - CARD DUPLICAT.pdf