Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere card european Cerere tip pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate
2. Cerere card EU duplicat Cerere tip pentru eliberarea cardului european de asigurări de sănătate - DUPLICAT*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Persoanele asigurate pot solicita, contra cost, eliberarea unui card european de sănătate duplicat în cazul pierderii, deteriorării, modificarii datelor personale sau alte situații justificatel.

 

Suma ce se suportă de către asigurat în vederea eliberării cardului duplicat este de 8, 78 lei / card (inclusiv TVA).

Contul în care poate fi plătită această sumă este: RO80TREZ3515005XXX000186  deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, CUI CAS Harghita 11330470 sau la casieria instituției.

 

Prin urmare:

1. În cazul pierderii, furtului sau deteriorarii cardului european emis initial,  asiguratul  depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență :

• Cererea de eliberare a cardului european duplicat, completată si semnată de asigurat;

• Copia actului de identitate;

• Dovada plății contravalorii cardului european duplicat și a distribuției acesteia.

2. In cazul modificarii datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis initial, asiguratul  depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență :

• Cererea de eliberare a cardului european duplicat, completată si semnată de asigurat;
• Copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, dupa caz, privind modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european;

• Cardul european emis initial;

     • Dovada plății contravalorii cardului european duplicat și a distribuției acesteia