07.08.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR

Detalii privind obţinerea categoriei de COASIGURAT:
http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Coasigurati_conditii.pdf

 

29.03.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR BENEFICIARI DE PROGRAME DE SĂNĂTATE

Comunicat privind condiţiile asigurării persoanelor beneficiare de programe de sănătate:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ComunicatInregistrareAsiguratiPNS.pdf

 

26.03.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA CALITĂŢII DE ASIGURAT

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/DocumenteAsigurat.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Ordin1549din2018_NormeCalitateAsigurat.pdf

 

15.03.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR - CATEGORIE NOUĂ DE ASIGURAŢI


Conform Legii nr. 45/2019 pt. modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii:
"Art. 220 alin.(1) - Sunt asiguraţi potrivit prezentei legi:
(...)
e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unul stat membru UE, al unul stat aparţinând SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate."

 

 

Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere de obținere a adeverinței de asigurat Formular F1 - cerere obţinere adeverinţă de asigurat pentru orice persoană care nu este verificată ca asigurată în SIUI
2. CERERE-DECLARATIE_F2_asigurati fara venituri Formular F2 - cerere obţinere adeverinţă de asigurat pentru persoane fără venituri
3. CERERE-DECLARATIE_F3_ coasigurati Formular F3 - cerere obţinere adeverinţă de asigurat plus declaraţiile necesare pt. persoanele coasigurate (cu excepţia coasiguraţilor salariaţilor)
4. CERERE-DECLARATIE_F4_actualizare categorie Formular F4 - cerere actualizare categorie de asigurat
5. IMPUTERNICIRE_F5 Formular F5 - Model de împuternicire pt. reprezentarea asiguratului în realţia cu CAS Ialomiţa
6. ModelAdeverintaPNS Model de adeverinţă necesară pentru persoanele beneficiare de programe naţionale desănătate
7. ModelAdeverintaSalariati Model de adeverinţă pt. salariaţi şi coasiguraţii lor