Lista de servicii medicale primite în anul precedent - Ordin1416_820_2020

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ModelCerereOrdin1416_820_2020.pdf  Model de cerere privind furnizarea Listei cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ModelCerereOrdin1416_820_2020.docx Model de cerere privind furnizarea Listei cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - format editabil