Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în perioada 23 august – 27 august 2021

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/InformareActeNormative23august2021.pdf