ÎN ATENŢIA FURIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

AFLAŢI ÎN REALŢII CONTRACTUALE CU CAS IALOMIŢA

 

              Informare privind organizarea în perioada 16-21 iunie 2022, în regim on-line, a întâlnirilor cu furnizorii aflaţi în relaţie contractuală, corespunzătoare trimestrului al II-lea 2022

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/CalendarIntalniriTrim2_2022.pdf

 

Categorie de furnizori

data

ora

Furnizori de recuperare-reabilitare a sanatatii in ambulatoriu

16 iunie 2022

Ora 11

Furnizori de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate clinic

16 iunie 2022

Ora 13

Furnizori de servicii medicale stomatologice

16 iunie 2022

Ora 15

Furnizori de servicii medicale in asistenta medicala primara – medici de familie

17 iunie 2022

Ora 11

Furnizori de servicii medicale paraclinice

20 iunie 2022

Ora 11

Furnizori de transport sanitar neasistat

20 iunie 2022

Ora 13

Frunizori de ingrijiri medicale la domiciliu

20 iunie 2022

Ora 15

Furnizori de dispozitive medicale

20 iunie 2022

Ora 16

Furnizori de medicamente in tratamentul ambulatoriu – farmacii cu circuit deschis

21 iunie 2022

Ora 11

Unitati sanitare cu paturi

21 iunie 2022

Ora 13