ÎN ATENŢIA FURIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

AFLAŢI ÎN REALŢII CONTRACTUALE CU CAS IALOMIŢA

 

              Informare privind organizarea în perioada 04-06 octombrie 2022, în regim on-line, a întâlnirilor cu furnizorii aflaţi în relaţie contractuală, corespunzătoare trimestrului al III-lea 2022

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/CalendarIntalniriTrim3_2022.pdf

 

Categorie de furnizori

data

ora

Furnizori de recuperare-reabilitare a sanatatii in ambulatoriu

04 octombrie 2022

Ora 11

Furnizori de servicii medicale stomatologice

04 octombrie 2022

Ora 13

Frunizori de ingrijiri medicale la domiciliu

04 octombrie 2022

Ora 15

Furnizori de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate clinic

05 octombrie 2022

Ora 11

Furnizori de servicii medicale in asistenta medicala primara – medici de familie

05 octombrie 2022

Ora 11

Furnizori de servicii medicale paraclinice

05 octombrie 2022

Ora 11

Furnizori de transport sanitar neasistat

05 octombrie 2022

Ora 15

Furnizori de dispozitive medicale

05 octombrie 2022

Ora 16

Furnizori de medicamente in tratamentul ambulatoriu – farmacii cu circuit deschis

06 octombrie 2022

Ora 11

Unitati sanitare cu paturi

06 octombrie 2022

Ora 13