ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR AFLAŢI ÎN RELAŢII CONTRACTUALE

RAPORTAREA SERVICIILOR LUNII FEBRUARIE 2023

 

 

Nr. crt.

Domeniu de asistenţă medicală

Perioada de raportare

1.

Asistenţă medicală primară (MF)

01.03.2023 – 20.03.2023

2.

Unităţi sanitare cu paturi (spitale) (SPT)

06.03.2023 – 31.03.2023

3.

Ambulatorii de specialitate pt. specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare (RECA)

01.03.2023 – 31.03.2023

4.

Asistenţă de medicină fizică şi de reabilitate în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

01.03.2023 – 31.03.2023

5.

Îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

02.03.2023 – 31.03.2023

6.

Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat (AMB)

03.03.2023 – 31.03.2023

7.

Ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice (CLIN)

04.03.2023 – 31.03.2023

8.

Ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice (PARA)

07.03.2023 – 31.03.2023

9.

Programe naţionale de sănătate (PNS)

06.03.2023 – 31.03.2023

10.

Prescripţii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

 

02.03.2023 – 20.03.2023

11.

Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funţionale în ambulatoriu (DISP)

07.03.2023 – 31.03.2023

12.

Ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

06.03.2023 – 31.03.2023