ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR AFLAŢI ÎN RELAŢII CONTRACTUALE

RAPORTAREA SERVICIILOR LUNII NOIEMBRIE 2021

 

            Urmare comunicării CNAS, vă aducem la cunoştinţă că, pentru raportarea serviciilor aferente lunii NOIEMBRIE 2021, calendarele de raportare vor fi configurate în PIAS astfel:

 

Nr. crt.

Domeniu de asistenţă medicală

Perioada de raportare

1.

Asistenţă medicală primară (MF)

01.12.2021 – 20.12.2021

2.

Unităţi sanitare cu paturi (spitale) (SPT)

01.12.2021 – 31.12.2021

3.

Ambulatorii de specialitate pt. specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare (RECA)

06.12.2021 – 31.12.2021

4.

Asistenţă de medicină fizică şi de reabilitate în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

06.12.2021 – 31.12.2021

5.

Îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

06.12.2021 – 31.12.2021

6.

Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat (AMB)

06.12.2021 – 31.12.2021

7.

Ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice (CLIN)

02.12.2021 – 31.12.2021

8.

Ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice (PARA)

04.12.2021 – 31.12.2021

9.

Programe naţionale de sănătate (PNS)

03.12.2021 – 31.12.2021

10.

Prescripţii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

 

02.12.2021 – 20.12.2021

11.

Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funţionale în ambulatoriu (DISP)

06.12.2021 – 31.12.2021

12.

Ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

06.12.2021 – 31.12.2021

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Mihai GEANTĂ