La nivelul C.A.S. Salaj au fost constituite Comisii avand urmatoarea componenta:

 

COMISIA DE DISCIPLINA  A C.A.S. SALAJ

Preşedinte titular:

Preşedinte supleant:

Cordea Daniela Otilia-director ex. adj.Medic sef

Pop Neviana Maria - sef serviciu

Membri titulari:

Membri supleanţi:

Albert Rodica - consilier

Basa Codruta  Lia – sef serviciu

Serban Florin Dan - consilier

Chivu Dalia Florina- consilier

Secretar titular:

Secretar supleant:

Muresan Liana Maria - consilier

Bolgar Elena - consilier

 

 

COMISIA PARITARA  A C.A.S. SALAJ

Preşedinte: Sandor Daniela Florica- consilier

 

Membri titulari:

Membri supleanţi:

Moldovan Camelia Simona - consilier

Costelas Viorica- consilier

Crecan Adriana Maria - consilier

Guia Corina Marilena - consilier

Nicoara Alexandru - consilier

 

Secretar titular:

Secretar supleant:

Pop Monica- consilier

Dume Mariana Tatiana - consilier

 

 

COMISIA CENTRALA SI COMISIILE DE INVENTARIERE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV EXISTENTE LA NIVELUL C.A.S. SALAJ

 

a) Comisia centrala

Preşedinte:

Pop Neviana Maria - sef serviciu

Membri:

Cordea Daniela Otilia -director ex. adj. Medic sef

Buciu Claudia Loredana- consilier

Secretar :

Muresan Liana Maria - consilier

 

b) Comisia de inventariere a obiectivelor de inventar in folosinta si in depozit, a materialelor aflate in gestiunea depozitului si a elementelor de pasiv:

Preşedinte:

Chivu Dalia Florina - consilier

Membri:

Guia Corina  Marilena - consilier

Serban Dan Florin - consilier

Secretar :

Muresan Liana Maria - consilier

 

 

 

 

 

c) Comisia de inventariere a mijloacelor fixe si a tuturor celorlalte elemente de active:

Preşedinte:

Morar Otilia-referent

Membri:

Goie Eva Elisabeta - consilier

Pop Vasile - consilier

Secretar :

Muresan Liana Maria - consilier

 

 

 

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL C.A.S. SALAJ

Preşedinte:

Cordea Daniela Otilia - director ex. adj. Medic sef

Membri:

Tautu Gheorghe Marius – director executiv

Pop Neviana Maria  – sef serviciu

Basa Codruta Lia - sef serviciu

Puscas Monica Otelia -consilier juridic

Albert Rodica-consilier

Chivu Dalia Florina - consilier

 

 

 

 

 

ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR

Preşedinte:

Tautu Gheorghe Marius – director executiv

Membri:

Cordea Daniela Otilia - director ex. adj. Medic sef

Pop Neviana Maria– sef serviciu

Basa Codruta Lia - sef serviciu

Puscas Monica Otelia - consilier juridic

Albert Rodica - consilier

Chivu Dalia  Florina - consilier

 

Fișiere atașate

decezie desemnare comisie de contestatie contractare.doc decezie desemnare comisie de contractare.doc decezie desemnare comisie de contractare p dom,enii.doc comisie nr.paturi contractabile 2016.pdf comisie solutionare contestatii 2016.pdf comisii contractare 2016.pdf comisii mixte 2016.pdf Arhiva comisii 2015.rar