Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere angajator noua.doc  
2. Anexa 18 - centralizator Concedii_Medicale.pdf  
3. Adeverință salariat