LEGEA 544 - Solicitări

 

Pentru a solicita Casei de Asigurări de Sănătate Sălaj informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ, Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt. 

 

Persoana Desemnată: consilier juridic -  Pușcaș Monica Otelia

Telefon: 0260-613242/int.409

Email solicitări: juridic@cassalaj.ro

Program: luni - joi: 0830 – 1600

                vineri:      0830 - 1400 

 

Modalități de contestare:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Model cerere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model reclamație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Fișiere atașate

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544-2001 in anul 2016.doc Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544-2001 in anul 2017.doc