Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ, Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate C.N.A.S. în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

Ne puteţi contacta: 

 

1. Prin poştă (adresa): loc. Zalău, jud. Sălaj, str. Unirii nr.20

 

 

2. Prin poşta electronică (e-mail): juridic@cassalaj.ro

 

 

3. Adresare directă: la ghișeul nr. 2 și 3 (parter) și/sau la biroul nr.12 (etaj I)

Luni - Joi:  8.30-17.00

Vineri:       8.30-14.30

 

 

4. Telefon: 0260-613242; 0260-617089
     Fax: 0260-612614

     Tel-verde: 0-800-800-973

Persoana desemnată: consilier juridic - Pușcaș Monica Otelia

 

 

5. Comunicarea cu jurnaliştii şi reprezentanţii mass-media

    Prin poşta electronică (e-mail): juridic@cassalaj.ro

    Telefon: 0260.613242/int.409 

Persoana desemnată: consilier juridic - Pușcaș Monica Otelia