Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

ULTIMELE ARTICOLE

Vezi toatebutton arrow right

ANUNȚ - Oprire programată PIAS

September 17, 2019

Funcționarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi întreruptă programat astăzi 17.09.2019, în intervalul orar 19.00 - 24.00, pentru efectuarea de servicii de mentenanță.

Citește tot articolul

Ordin nr. 1321_783

September 03, 2019

- Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1321/783/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

Citește tot articolul

Ordin nr. 1320_781

September 03, 2019

- Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1320/781/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1321/783/2019 pentru modificarea

Citește tot articolul

Ordin nr. 782

September 03, 2019

privind modificarea Ordinului presedintelui CNAS nr. 881/2019 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tara, fara regim special.

Citește tot articolul

Ordin nr.1319_784

September 03, 2019

Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1319/784/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Citește tot articolul

In atenţia furnizorilor de servicii medicale

September 02, 2019

Creşterea plafonului pentru acordarea compensării de 90 % la medicamentele din sublista B din HG nr. 720/2008

Citește tot articolul

PROIECTE

Vezi toatearrow right
bg flex

Harta furnizorilor

Distribuția teritorială, pe județe, a tuturor furnizorilor de servicii medicale (spitale, medici de familie, farmacii, etc.) și datele de contact ale acestora.

Harta furnizorilor Vezi toatearrow right