Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Comunicate clawback

Aprilie 24, 2014 00:00

Precizări ale CNAS, în completarea adresei CNAS prin care s-a comunicat consumul centralizat de medicamente pe trim. IV/2012, suportat din FNUASS și din bugetul MS

Vezi mai mult

Consum medicamente

Aprilie 18, 2014 00:00

Consumul pentru medicamentele incluse în cadrul programelor naționale de sănătate, pentru medicamentele cu sau fără contribuție personală folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală, în tratamentul spitalicesc și pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate în centrele de dializă, suportate din FNUASS și bugetul Ministerului Sănătății

Vezi mai mult

Legislație specifică

Aprilie 18, 2014 00:00

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă persoanele interesate că în Monitorul Oficial nr. 429 din 25 iunie 2010 a fost publicat Ordinului nr. 928/591 din 15 iunie 2010

Vezi mai mult