Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate supune dezbaterii publice:

 

Publicat în data de  29.12.2017

Proiect ORDIN al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare

Observatiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site.

Persoana de contact: doamna Georgeta GHINTUIALA - e-mail:georgeta.ghintuiala@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de  21.12.2017

Proiect ORDIN pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de  07.12.2017

Proiect HOTĂRÂRE   HOTĂRÂRE  privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, şi pentru completarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de  29.11.2017

Proiect HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa contract_metod@casan.ro.

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de a data introducerii pe site a textului proiectului normativ.

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

Publicat în data de     16.11.2017

Proiect ORDIN privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de     24.08.2017

Proiect ORDIN pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate  nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

Publicat în data de     08.08.2017

Proiect ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

Publicat în data de     04.08.2017

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

Publicat în data de     04.08.2017

Proiect ORDIN pentru  modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

Publicat în data de     11.07.2017

Proiect Ordin -  privind modificarea Ordinului nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de     27.06.2017

Proiect Ordin -  privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii de până la 900 Iei/lună inclusiv

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

 

Publicat în data de     26.06.2017

Proiect Ordin -  privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi completările ulterioare

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

 

Publicat în data de     26.06.2017

Proiect Ordin -  pentru  modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglemen-tează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

 

Publicat în data de     22.06.2017

Proiect Ordin -  pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

 

Publicat în data de     09.05.2017

Proiect Ordin - privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

 

Publicat în data de     08.05.2017

Proiect Ordin - privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

 

Publicat în data de     30.03.2017

Proiect Ordin - pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

Notă: Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contractare@casan.ro.        

Persoana de contact: d-na Valentina Diaconu

Termenul limita până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a proiectului de act normativ.”

Text integral →  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de     22.03.2017

Proiect Ordin -   pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018

Notă:  Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, vvord. la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Text integral →  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

 

Publicat în data de     07.03.2017

Proiect Ordin -  pentru modificarea Ordinului nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc  servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Notă: ”Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: norme_crt@casan.ro.         

Persoana de contact: d-na Mihaela Stoienescu

Termenul limita până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a proiectului de act normativ.”

Text integral →  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

 

Publicat în data de     07.03.2017

Proiect Ordin -  privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmareaprivind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Notă: ”Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: norme_crt@casan.ro.         

Persoana de contact: d-na Mihaela Stoienescu

Termenul limita până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a proiectului de act normativ.”

Text integral →  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

 

Publicat în data de     28.02.2017

Proiect de Hotarare - privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

Notă:  Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, vvord. la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

 

Publicat în data de     23.02.2017

Proiect Ordin -  formă actualizată privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

 

Publicat în data de     23.02.2017

Dezbatere publică -  In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează LUNI, 27.02.2017, ora 12.00. Ia sediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, mezanin, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordin pentru aprobarea Formularelor pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)l si (**)l£2 in Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală. în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a metodologici de transmitere a acestora in Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Notă:    Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, vvord. la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până la data de 24.02.2017, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului:

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro până la data de 24.02.2017. ora 12.00;

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

 

Publicat în data de     17.02.2017

Proiect de Ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Formularelor pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, pentru medicamentele notate cu (**)! si (**)IQ in Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, in sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum ţi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă in cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a metodologiei de transmitere a acestora in Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Notă:  Observaţiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pol transmite până in cea de-a 10-a zi de la data afişării pe site.

Persoană de contact Dr Oana Ingrid Mocanu - email:  oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de     02.02.2017

Proiect Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Text integral →   ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de     31.01.2017

Proiect Ordin privind modificarea Ordinului nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

Notă:   Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral      ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de     31.01.2017

Proiect Ordin MS/CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Notă:   Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de     25.01.2017

Proiect Ordin MS/CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Notă:   Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )