Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate supune dezbaterii publice:

 

Publicat in data de 18.12.2018

ANUNŢ „programul întâlnirilor cu C.M.R, C.F.R., CMDR, OBBCSSR, OAMGMAMR  precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical organizate în vederea consultarii/negocierii referitoare la proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2019 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 18.12.2018

Proiect de ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, insotit de referatul de aprobare.

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 13.12.2018

ANUNT in baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratiapublica, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza in data de 14.12.2018, ora 10:00, la sediul CNAS, mezanin, o dezbatere publica avand ca tema Proiect de Ordin al presedintelui CNAS pentru aprobarea Normelor tehnice derealizae a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018.

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 12.12.2018

Proiect de ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2019 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018–2019.

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

Persoana de contact: dna Valentina Diaconu. Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa de email: contract_metod@casan.ro. Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicarii [e site a textului proiectului de act normativ.

 

 

 

Publicat in data de 11.12.2018

Proiect de ORDIN pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi.

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 05.12.2018

Proiect de ORDIN pentru prelungirea aplicarii prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017.

Modalitatea de colectare a recomandarilor se va face in format electronic, word, la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 05.12.2018

Proiect de ORDIN pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministerului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019, insotit de referatul de aprobare.

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

Publicat in data de 27.11.2018

Proiect HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru abrobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019.(forma actualizata)

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa email: contract_metod@casan.ro

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-azi de la data publicarii pe site a textului proiectului de act normativ.

 

 

 

Publicat in data de 14.09.2018

Proiect ORDIN privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

Modalitatea de colectare a recomandarilor se va face in format electronic,word, la adresa de email:  mihaela_iosif@casan.ro

 

 

Publicat in data de 04.09.2018

Proiect ORDIN al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului. Persoana de contact: Camelia Dulea, consilier, Direcţia Buget - email: camelia.dulea@casan.ro

 

 

Publicat in data de27.06.2018

Proiect ORDIN pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, monitorizarea şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul cu medicamente cu acţiune antivirală directă a diferitelor forme clinice de infecţie cu VHC

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.Persoană de contact Andreea Zaharia– email: oana.zaharia@casan.ro

 

 

Publicat in data de 22.06.2018

Proiect ORDIN  pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - forma actualizata

Text integral → ( descarca fisier in format "pdf" )

 

Publicat in data de 15.06.2018

Proiect ORDIN -  pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,  a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 ...

Text integral → ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 14.06.2018

Proiect HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii si pentru prorogarea unor temene

Text integral → ( descarca fisier in format "pdf" )

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ mai sus mentionat se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului:

Persoana de contact: Laura MALINETESCU - email: laura.malinetescu@casan.ro

 

 

Publicat in data de 31.05.2018

Proiect ORDIN  pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Text integral → ( descarca fisier in format "pdf" )

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: norme_mat@casan.ro

Persoana de contact: dl. Bogdan Popescu

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a proiectului de act normativ

           

 

Publicat in data de 10.05.2018

Proiect Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Text integral ( descarca fisier in format "pdf" )

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

 

 

Publicat în data de 17.04.2018

Proiectul Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tara, fara regim special

Text integral ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de 26.03.2018

Proiectul Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Text integral ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de 26.03.2018

Proiectul Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral ( descaca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de 26.03.2018

Proiectul Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019

Text integral →  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de 15.03.2018

Proiect Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii Ia care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729 din 17 iulie 2009.

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de 12.03.2018

Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. ……/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 - forma actualizata

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de 14.02.2018

Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. ……/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat în data de 23.01.2018

Proiect Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, actualizat

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )