Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate supune dezbaterii publice:

 

Publicat la data de : 02.04.2020

Proiect de Ordin pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 01.04.2020

Proiect de Ordin pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta - email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

şi Carmen Aldea - email: carmen.aldea@casan.ro

 

 

 

Publicat la data de : 01.04.2020

Proiect de Ordin proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018,

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta - email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

 

 

Publicat la data de : 31.03.2020

Proiect de Ordin pentru  prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,  pentru prorogarea unor termene,  și pentru stabilirea unor măsuri  in domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgență  pe teritoriul României

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta - email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

 

 

Publicat la data de : 25.03.2020

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta - email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 25.03.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, prelungirea și prorogarea unor termene, și pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 13.03.2020

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2021

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Calendarul intalnirilor pentru consultarea / negocierea cu organizatiile prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2021

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Minuta din data: 17.02.2020

Tema: Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

Publicat la data de : 18.02.2020

Proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr, 972/2007

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu - email:laura.malinetescu@casan.ro

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Anunt - În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează in data de 17.02.2020 ora 12.00, la sediul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, mezanin, o dezbatere publică având ca temă Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat.

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până la data de 14.02.2020, ora 12.00;

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")