Nu uitati! In calitatea dvs. de asigurat aveti drepturi garantate de lege insa si obligatii pe care trebuie sa le respectati.

Drepturile asiguratilor:
sageatasa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
sageatasa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
sageatasa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
sageatasa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
sageatasa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
sageatasa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
sageatasa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
sageatasa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
sageatasa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
sageatasa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
sageatasa beneficieze de dispozitive medicale;
sageatasa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
sageatasa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
sageatasa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
sageatasa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.


Obligatiile asiguratilor:
sageatasa se inscrie pe lista unui medic de familie;
sageatasa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
sageatasa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
sageatasa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
sageatasa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
sageatasa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
sageatasa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
sageatasa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.