Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurari de sanatate, respectiv Casei de Asigurari de Sanatate Alba, in vederea obtinerii adeverintei de asigurat:

Copii in varsta de pana la 14 ani - Certificat de nastere.cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Copii de la 14 la 18 ani - Carte de identitate. cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca - Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi, declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a realizat venituri din munca si document eliberat de organul fiscal teritorial din care sa rezulte ca nu are venituri din munca, cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni - Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului, cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Studentii daca nu realizeaza venituri din munca - Act de identitate, declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca nu realizeaza venituri din munca, adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi si si document eliberat de organul fiscal teritorial din care sa rezulte ca nu are venituri din munca, cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani  care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social - Act de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social, cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Salariati si coasiguratii acestora�  Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator(conform anexei 1^1 din Ordinul 903/2007)  care poarta viza casei de asigurari de sanatate;

Persoane fizice autorizate (PFA) - Act de identitate si - dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei de sanatate la zi (pentru asiguratii care pana la data de 30.06.2012 au platit contributie de sanatate la CAS, este necesara prezentarea tuturor documentelor care atesta plata contributiei de sanatate la ANAF, incepand cu 1 iulie 2012), cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Asociati sau Administratori la societati comerciale - Act de identitate si dovada achitarii contributiei calculata asupra veniturilor impozabile (dividende, respectiv indemnizatii de administrare stabilite de AGA), cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj - Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de – AJOFM, cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Persoanele fizice fara venit obligate sa se asigure - Act de identitate si , - dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei de sanatate la zi (pentru asiguratii care pana la data de 30.06.2012 au platit contributie de sanatate la CAS, este necesara prezentarea tuturor documentelor care atesta plata contributiei de sanatate la ANAF, incepand cu 1 iulie 2012) cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat

Pensionarii - Act de identitate, fotocopie dupa decizia de pensionare, si ultimul cupon/talon de pensie, cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Beneficiar de ajutor social - Act de identitate si adeverinta eliberata de Agentia Judeteana de Prestati Socialei  din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social conform Legii nr. 416/2001.

Persoane cu handicap - Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;


 
Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) - Act de identitate, un document doveditor care sa incadreze persoana in una din categoriile enumerate, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
   sageataDetinutii politici - Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
   sageataEroii Revolutiei din decembrie 1989 - Certificatul de erou al Revolutiei.
   sageataVeterani de razboi - Legitimatia de veteran.

   cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat

Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara - Act de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara - Act de identitate, certificatului de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului - Act de identitate si adeverinta emisa de Agentia Judeteana de Prestatii Sociale care poarta viza casei de asigurari de sanatate;

Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca - Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.

Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse - Act de identitate si adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate si document eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Coasiguratul - Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul, document care sa ateste relatia de rudenie sau casatorie, declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri impozabile sau document eliberat de organul fiscal teritorial din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si declaratie pe proprie raspundere a persoanei asigurate prin care declara ca are in intretinere persoana coasigurata. Pot fi coasigurati numai urmatoarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate, cerere  tip de obtinere a adeverintei de asigurat;

Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri - Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii - Act de identitate (daca e stabilita identitatea persoanei) si adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie;

Cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania - Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.

Cetatenii straini care au domiciliul in stainatate - Act de identitate (pasapoarte) si cardul european de asigurari de sanatate.

Nu uitati!
sageataChiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
sageataCalitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.