Viziunea


         Viziunea Preşedintelui - Director General este să realizeze un sistem de asigurări sociale de sănătate modern şi eficient, pus permanent în slujba interesului public şi a asiguratului şi implicit îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor judeţului Alba.
 


Misiunea


          Misiunea Preşedintelui -Director General este aceea de a utiliza cât mai eficient toate resurselor financiare a Casei de Asigurări de Sănătate Alba în folosul asiguraţilor. In vederea îndeplinirii misiunii sale, preşedintele CAS Alba, va elabora şi va aplica politici adaptate la nevoile asiguraţilor , dând dovadă de profesionalism, eficienţă şi transparenţă.
 


Obiectivele generale ale Casei de Asigurări de Sănătate Alba

Obiectivele specifice ale Casei de Asigurări de Sănătate Alba